Kolko z hamulcem do wozkow sklepowych

Kolko z hamulcem do wozkow sklepowych

Kolko z hamulcem do wozkow sklepowych